Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
1N04067

Zajištění klíčových informačních zdrojů a služeb pro technické obory

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Informační infrastruktura výzkumu (Národní program výzkumu)

 • Veřejná soutěž

  Informační infrastruktura výzkumu 1 (SMSM2004001N1)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  12 278/2004-31

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Providing access to key information sources and services for technical subjects

 • Anotace anglicky

  The primary goal of the project is to provide access to several premium sources to the research and development community at the Czech technical universities. These sources include world's leading bibliographic databases Ei Compendex and Inspec togetherwith Materials Science Collection with Metadex and Iconda. Document delivery services are an important part of the project as well as to provide other library and information services like information searching, consultancy, marketing and end-users training. Unified access control to licensed electronic information resources which is one of the tasks to be solved gives an opportunity to improve the measurement of the use of these resources (statistics).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • CEP - hlavní obor

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

 • CEP - vedlejší obor

  JC - Počítačový hardware a software

 • CEP - další vedlejší obor

  BD - Teorie informace

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10102 - Applied mathematics<br>10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20206 - Computer hardware and architecture<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Zpřístupňování zdrojů a s tím související služby převyšuje evropský standard. Řešitelskému týmu se doporučuje pokračovat v unifikaci a řízeném přístupu k informačním zdrojům.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2004

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2008

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  7. 2. 2008

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP09-MSM-1N-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 6. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  39 048 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  35 248 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  3 800 tis. Kč