Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

*Podpora činnosti sítě logistických center pro kombinovanou dopravu při orientaci na páteřní železniční dopravu - procesní model a vývoj integrovaného informačního systému.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Program

  Trvalá prosperita

 • Veřejná soutěž

  Trvalá prosperita 3 (SMPO20083)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2A-3TP1/086

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  *Support of Logistic Centres for Combined Transportation Specialized in the Backbone Railway Transportation - Procedural Model and Development of an Intergated Information System.

 • Anotace anglicky

  *One of the ways how to realize economical intensification in the logistic chain is the technology of central warehousing, i.e. creation of logistic centres for combined transportation. The intention of the project is to create an integrated informationsystem for process management of goods transportation within the framework of the logistic centres network. The integrated information system will ensure above all support for operational decision-making based on acquired information, door-to-door transportation along with optimalization of means of transport use and further sources to minimize costs, providing a comprehensive information for on-line vehicle movement and consignment (transport unit) status monitoring in the course of the whole door-to-door transportation process. The main project goals are: procedure model definition and subsequent development of an integrated IT support for goods transportation procedures within the framework of the logistic centres network.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  IN - Informatika

 • CEP - vedlejší obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20104 - Transport engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Byl vytvořen integrovaný informační systém pro podporu činnosti sítě logických center při orientaci na páteřní železniční dopravu. Součástí řešení je i aplikace pro mobilní terminály a webová nástavba.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 11. 2008

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  4. 4. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-MPO-2A-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  23. 7. 2012

Finance

 • Celkové uznané náklady

  36 839 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  13 237 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  17 787 tis. Kč