Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
2B06124

Snižování dopadů a rizik na životní prostředí a získávání informací pro kvalifikované rozhodování metodami precizního zemědělství

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Zdravý a kvalitní život

 • Veřejná soutěž

  Zdravý a kvalitní život 1 (SMSM2006002B1)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  1182/2010-31

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Reducing of impacts and risks on environment and information acquisition for qualified decision-making by methods of precision agriculture.

 • Anotace anglicky

  There are many implements and measures for intensively farming which are focused on environment and landscape conservation. Principles of "Good Agricultural Practise" which managed how to use of nitrogen fertilizers in plant nutrition are the most important on the level of agricultural enterprises. In general, application of agrochemicals is carried out uniform on the whole strip. The negative impact on the environment is increased in this case. The solution reflects in precision agriculture which meanssite specific different measures and respects heterogeneity of agroecological stand conditions. The goal of proposed project is to verify precision agriculture as a useful tool for decrease of falls on the environment. The main attention will be paid toeffective application of nitrogen fertilizers, others macronutrients (P, K, Mg, Ca and also S) and optimisation of herbicide doses. Other activities will be: data transfer and analyses, use of navigation system Gallileo in agriculture and optimisati

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GC - Pěstování rostlin, osevní postupy

 • CEP - vedlejší obor

  DN - Vliv životního prostředí na zdraví

 • CEP - další vedlejší obor

  GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  30304 - Public and environmental health<br>40101 - Agriculture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešení probíhalo v souladu se zadáním projektu. Vyhodnocení činnosti je podáno v reálném čase a dosažené výsledky lze využít k získávání informací pro kvalifikvané rozhodování metodami precizního zemědělství.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2006

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 2. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-MSM-2B-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  3. 7. 2012

Finance

 • Celkové uznané náklady

  37 147 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  32 030 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  5 117 tis. Kč