Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
2B06173

Materiály a produkty s vysokou přidanou hodnotou ze zemědělských a potravinářských odpadů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Zdravý a kvalitní život

 • Veřejná soutěž

  Zdravý a kvalitní život 1 (SMSM2006002B1)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  1182/2010-31

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Materials and products with high added values from agricultural and food industry wastes

 • Anotace anglicky

  The main goal of the project is utilization of food industry and agricultural wastes to new materials and products with high added values. The project will contribute to the sustainable development of Czech food and biotecnological industry.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  EI - Biotechnologie a bionika

 • CEP - vedlejší obor

  GM - Potravinářství

 • CEP - další vedlejší obor

  JI - Kompositní materiály

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)<br>20801 - Environmental biotechnology<br>20802 - Bioremediation, diagnostic biotechnologies (DNA chips and biosensing devices) in environmental management<br>20803 - Environmental biotechnology related ethics<br>20901 - Industrial biotechnology<br>20902 - Bioprocessing technologies (industrial processes relying on biological agents to drive the process) biocatalysis, fermentation<br>20903 - Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials<br>21101 - Food and beverages<br>30401 - Health-related biotechnology<br>30402 - Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction)<br>30403 - Technologies involving identifying the functioning of DNA, proteins and enzymes and how they influence the onset of disease and maintenance of well-being (gene-based diagnostics and therapeutic interventions [pharmacogenomics, gene-based therapeutics])<br>30404 - Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)<br>30405 - Medical biotechnology related ethics<br>40401 - Agricultural biotechnology and food biotechnology<br>40402 - GM technology (crops and livestock), livestock cloning, marker assisted selection, diagnostics (DNA chips and biosensing devices for the early/accurate detection of diseases) biomass feedstock production technologies, biopharming<br>40403 - Agricultural biotechnology related ethics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt byl řešen v souladu se zadáním. Byla získána řada výsledků a to jak teoretických, tak i výsledků s možností přímé aplikace. Projekt řešil nové postupy při zpracování zemědělských a potravinářských vedlejších produktů a odpadů s cílem jejich zhod?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2006

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 2. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-MSM-2B-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  3. 7. 2012

Finance

 • Celkové uznané náklady

  31 748 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  28 558 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  3 190 tis. Kč