Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
2B08039

Studium vztahu vybraných rizikových prvků k labilním formám půdní organické hmoty v marginálních (LFA) oblastech

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Zdravý a kvalitní život

 • Veřejná soutěž

  Zdravý a kvalitní život 2 (SMSM20082B2)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  1182/2010-31

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  EVALUATION OF INTERRELATIONS OF PARTICULAR RISK ELEMENTS AND LABILE FORMS OF SOIL ORGANIC MATTER IN LESS FAVOURED AREAS

 • Anotace anglicky

  This project is focused on potentially risk elements (namely Co, Cu, I, Mo, Se and Zn) transport problem from soil environment to plant tissue and on influence of labile (active) soil organic matter fractions on these processes. In five partial parts isevaluated a loading of experimental plots with above mentioned elements, the impact of pratotechnic and agrotechnic management manners and the influence of some selected crops on elements? bioavailability. Also character of interaction between these elements and some soil organic carbon fractions is assessed. Solution of this project contributes to ecological remediation of the important part of agricultural landscape ecosystem.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GC - Pěstování rostlin, osevní postupy

 • CEP - vedlejší obor

  DF - Pedologie

 • CEP - další vedlejší obor

  GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  40101 - Agriculture<br>40104 - Soil science<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešitelé dosud publikovali na 19 prací a dokončili 3 certifikované metodiky, z nichž jedna se týká bioindikace obsahu iodu v přírodním prostředí s využitím lišejníků a mechů. Publikace se zaměřují na vztah mezi obsahem různých typů půdní organické hmoty?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2008

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 2. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-MSM-2B-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  3. 7. 2012

Finance

 • Celkové uznané náklady

  10 011 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 930 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 081 tis. Kč