Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
2E06034

Celoživotní vzdělávání a profesní příprava v oboru teleinformatiky, telematiky a dopravní telematiky.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Lidské zdroje

 • Veřejná soutěž

  Lidské zdroje 1 (SMSM2006002E1)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  15 809/06-31

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Lifetime education and professional preparation in the field of telematics, teleinformatic and transport telematics

 • Anotace anglicky

  The project has to optimalize of educational procedure by splitting the professional preparation and lifetime education by use the complex analysis ot this matter in the branch of educational system, in the research and the inmplemantation sphere as well. The projegt has to disseminate the knowledge from the research in between the people working in this area. In the framework of this project will be elaborated curricula for different degrees of schools and methodology for the education procedure byusing the relevant HW & SW. At the end of this project will be organized some courses to test the prepared curricula and methodology drafted in this frame.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

 • CEP - vedlejší obor

  BD - Teorie informace

 • CEP - další vedlejší obor

  JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10102 - Applied mathematics<br>10103 - Statistics and probability<br>10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20204 - Robotics and automatic control<br>20205 - Automation and control systems

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Průběh řešení i výsledky projektu v zásadě odpovídají zadání projektu. Projekt přináší kvalitní, v praxi dobře využitelné výsledky.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2006

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2008

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  15. 2. 2008

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP09-MSM-2E-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 6. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  15 760 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  15 760 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč