Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Porovnání vlivu Bt kukuřice na entomofaunu v podmínkách ČR a Slovenska

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti

 • Veřejná soutěž

  FP6-2006-Mobility-4

 • Hlavní účastníci

  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  RP - Spolufinancování programu EK

 • Číslo smlouvy

  MSMT-xxxx/2014

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Comparison of the impact of Bt maize on entomofauna in the conditions of Czech and Slovak Republic

 • Anotace anglicky

  The first important objective of the project will be to identify any direct or indirect, immediate or delayed adverse effects of GM plants on the environment. Since this issue is very seriously solved by European Commission and the EFSA and its results are highly demanded, we will try to concentrate for the monitoring of selected soil arthropods for selection of the dominant species in selected localities of the Czech and Slovak Republic. For this purpose the pitfall traps will be instalated in the maingrowing season (growth stage of maize from BBCH 65 to 89) for capture the soil arthropods. The results will be used to develop the methodology for determining the negative impacts of GM plants cultivation on the basis of key species and contribute to the preparation of the soil species´ databese exploitable also for the other countries in the EU. The second objective of the project will be monitoring of selected target pests (corn borer and corn rootworm), suggesting the possible protective measures for regulating and monitoring of the target pests in dependence of the effects of GM maize expressing bacterial endotoxins Cry1Ab or Cry3Bb1. Expression of the toxin will be monitored by using a commercial kit throughout the season. The third objective ofthe project will be on the base of mutual cooperation to develop a full study of the proposed research methodology and methods of pest control in the form of publications in journals with IF.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

 • CEP - vedlejší obor

  ED - Fyziologie

 • CEP - další vedlejší obor

  EH - Ekologie – společenstva

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10618 - Ecology<br>10619 - Biodiversity conservation<br>30105 - Physiology (including cytology)<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt je realizován v rámci Aktivity MOBILITY, jejímž hlavním cílem je navázání a prohlubování kontaktů se zahraničními výzkumnými institucemi. Neprobíhá tedy kontrola dílčích výstupů projektu prostřednictvím hodnotící komise, avšak je kontrolována správnost čerpání přidělených financí a přiměřenost jejich využití.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  24. 3. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-MSM-7A-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 10. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  100 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  100 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč