Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
7E10053

NEW INTEGRATED KNOWLEDGE BASED APPROACHES TO THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE FROM EARTHQUAKE-INDUCED RISK

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb.

 • Veřejná soutěž

  FP7-ENV-2009-1

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  RP - Spolufinancování programu EK

 • Číslo smlouvy

  1090/2011-321

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  NEW INTEGRATED KNOWLEDGE BASED APPROACHES TO THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE FROM EARTHQUAKE-INDUCED RISK

 • Anotace anglicky

  The project tackles the problem of earthquake-impact on Cultural Heritage assets starting from basic consideration that efficient protection, with substantial guarantee of compatibility and low-intrusivity, can only be achieved with "minimum intervention" approach. This requires that potentialities of existing materials and components are as much as possible exploited in terms of strength and energy dissipation, and candidate interventions are validated and optimized on specific, real application conditions. At the project start, earthquake-induced failure mechanisms, construction types and materials, intervention and assessment techniques will be cross-correlated with the aim of developing new integrated methodologies with a systemic approach. Traditional materials will be enhanced by innovative industial processes (e.g., nano-limes or micro-silica for injection), and new high-performance (e.g. dissipative) elements will be developed. Novel collaborative combinations of them will be tested on struc

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JN - Stavebnictví

 • CEP - vedlejší obor

  JM - Inženýrské stavitelství

 • CEP - další vedlejší obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20101 - Civil engineering<br>20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering<br>20103 - Architecture engineering<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Hodnocení výsledků řešení ministerstvo neprovádí, neboť podmínkou podpory je, že uchazeč byl vybrán mezinárodním poskytovatelem v souladu s pravidly příslušného programu. Projekt je hodnocen až po jeho schválení mezinárodním poskytovatelem.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2010

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2012

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  18. 4. 2012

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP13-MSM-7E-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2013

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 491 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 491 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč