Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Výběr a rozpracování logistických technologií založených na intenzifikační funkci dopravy, vhodných k implementaci v podmínkách ČR

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo dopravy

 • Program

  Optimální funkce dopravy ve společnosti, nástroje strategického rozhodování, řešení mezioborových vztahů

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  SBP Consult, s.r.o.

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Selection and development of logistic technologies in the area of the intensifying role of transport, suitable for the implementation in the Czech Republic

 • Anotace anglicky

  Logistic technologies established on the intensifying role of transport. Analysis of the technologies, recommended by IIASA. Development of transport networks in respect to progressing of logistic structures.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20104 - Transport engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výsledky řešení po formální a věcné stránce odpovídají zadání. Závěrečná zpráva je vypovídající. Závěry a návrhy pro realizaci jsou odpovídajícím způsobem prezentovány. Úroveň provedených prací je dobrá. Výsledky řešení jsou využitelné pro zadavatele.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 1996

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2000

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2001/MDS/MDS1CC/U/N/2:1

 • Datum dodání záznamu

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 573 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 573 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč