Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Inteligentní dopravní systémy v podmínkách dopravně-telekomunikačního prostředí České republiky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo dopravy

 • Program

  Optimalizace dopravní soustavy a její udržitelný rozvoj

 • Veřejná soutěž

  Optimalizace dopravní soustavy a její udržitelný rozvoj (SMDS200101)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Intelligent transport systems in transport telecommunication environment conditions in the Czech Republic

 • Anotace anglicky

  Aim of solution suggested project is analyse conditions of creation intelligent transport systems in existing transport telecommunication environment and suggest effective development method. Resource for accomplishment this aim is to define systemssubject for transport telematics that used its in all type transports and so that take on creation for all integrate transport system with modular construction. The transport telematics system obtain transport regulator dimension and will becomepursuance toolfor active transport policy of the Czech Republic.Developing transport telematics system so purposeful and methodically develop especially with identify and conception conduct rule its origin and existence in main environment segmentsin market segment,regional segment and in dividing line of global environment.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20104 - Transport engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Průběh řešení i výsledky projektu plně odpovídají zadání projektu. Projekt přináší kvalitní v praxi dobře využitelné výstupy

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2001

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2005

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP06-MD0-CE-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2006

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 310 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 550 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  500 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč