Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
CK01000156

Dopady a adaptace inovativních řešení mobility na strukturální změny a funkční rozvoj sídel v Ústeckém kraji

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+

 • Veřejná soutěž

  1.VS DOPRAVA 2020+ (STA02019CK010)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Fakulta sociálně ekonomická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  CK01000156 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Implications and adaption of mobility innovative solutions on structural changes and functional develompent of Usti region cities

 • Anotace anglicky

  The aims of the project are as follows: - to monitor, to predict and to cartografically define impacts of chosen innovative, planned or possible mobility solutions to sustainable development of cities and regions - for the cities to design an ideal and a compact concept of innovative mobility service solution that would bring positive impact on their structural and funtional development - to state suggestions how to put innovative mobility solutions into praxis and into strategic and conceptual documents of cities and regions The project is targeted at the Ústí region and chosen cities within the region. The cities has been chosen deliberately to represent model examples in order to be able to draw more generally valid results that could be used in similar locations.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50702 - Urban studies (planning and development)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AE - Řízení, správa a administrativa<br>AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-CK-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 464 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 770 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 693 tis. Kč