Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Evidence digitalizovaných dokumentů, sledování procesu zpracování a vývoj systému pro zpřístupnění

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů

 • Veřejná soutěž

  Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů 3 (SMK0200800002)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  8/2008/OUK

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Evidence of digitized documents, workflow monitoring and digital library system development

 • Anotace anglicky

  Aim of the project is to create software infrastructure for digitization of library holdings. The goal is to create system for monitoring and optimization of digitazation workflow, including evidence of digitized documents covering activities in the Czech republic. Developement and enhancement of the software for access to digitized documents is also part of the project. Output of the project should be operating enviroment with connection to National Digital Library and Digital Library of the Academy ofSciences of CR. Existing evidence of microfilmed and digitized materials "CZROMM" will be converted to database system with connection to production workflow, which will enable fast and effective search in processed materials.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Vytvořený národní Registr Digitalizace CZ (http://www.registrdigitalizace.cz/) plní funkci detailního sledování digitalizačního workflow jednotlivých institucí, zamezuje duplicitě zpracování digitalizovaných dokumentů a umožňuje sdílení výsledků digital?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2008

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  16. 3. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-MK0-DC-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  3. 7. 2012

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 224 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 224 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč