Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Franz Metzner ? tvorba v letech 1896-1919

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Výpověď sbírek českých, moravských a slezských muzeí a galerií o přírodním a kulturním dědictví Evropy

 • Veřejná soutěž

  Muzea 2 (SMK0200700004)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  18/2007/OMG

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Franz Metzner ? work in the time 1896-1919

 • Anotace anglicky

  Proposed research work is following on the study Creation of sculptor Franz Metzner in Bohemia and his works in czech museums and galeries from years 2004-5. Presented Metzners work from years 1896 to 1919 on the area of Germany, Austria, Poland and Belgium with the exploitation archival fonts in the Art archive of German National Museum in Nuremberga and others archival documents. Result of this research work about to be Metzner´s monography in czech and german language.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20103 - Architecture engineering<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt byl vyhodnocen jako úspěšně realizovaný. Výsledkem je řešitelem kvalitně provedené celkové zhodnocení díla sochaře Franze Metznera, zpracované do souhrnné monografie.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2007

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2009

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  13. 3. 2009

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP10-MK0-DE-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  24. 6. 2010

Finance

 • Celkové uznané náklady

  377 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  377 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč