Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Abeceda českých reálií

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

 • Veřejná soutěž

  NAKI II 1 (SMK02016DG001)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Filozofická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  18/2016/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Alphabet of Czech Culture

 • Anotace anglicky

  In recent years the Czech Republic received even more foreigners who wish stay in the country (according to data of MI CR 31. 12. 2014, 451,923 people were on the records). Ethnic/national diversity of society will increasingly find its reflection in identity. The aim of the project is to help foreigners to get to know and easily understand and accept cultural values and the preferences of the Czech society as part of the national identity. For the majority groupthis implies a support of the integration process, as well as better management of linguistic interaction; this could help overcome the low responsiveness of the Czech society towards foreigners and to maintain and develop national integrity and national specifics. The aim of the project is to create a contemporary, explicit, understandable and user-friendly source of information about the Czech cultural treasures, national and linguistic heritage . Socio-cultural integration and use, along with the command of Czech language, is a Government policy regarding the integration of foreigners - the combined use of two of the four priority areas means successful integration of foreigners. Those are the key government measures regarding the integration of foreigners. The main outcome is the creation of an online database and software, applications for mobile devices, i.e. interactive maps with selected cultural, linguistic and social heritage - an ”alphabet of Czech culture”. These results can be applied both in teaching of foreigners who will be integrated into the Czech society, and for continuous improving of the knowledge of foreigners who are permanently settled or have long-term residence in the Czech Republic. This project will also offer corresponding texts according to the level of knowledge of Czech (Basic Czech and Advanced Czech), accompanied with sound, as well as with two language versions of the content - English and Russian for foreigners who do not have sufficient language skills.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • CEP - vedlejší obor

  AI - Jazykověda

 • CEP - další vedlejší obor

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20103 - Architecture engineering<br>50801 - Journalism<br>50802 - Media and socio-cultural communication<br>60201 - General language studies<br>60202 - Specific languages<br>60203 - Linguistics<br>60204 - General literature studies<br>60205 - Literary theory<br>60206 - Specific literatures<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt byl realizován dle plánu a byly splněny a uplatněny všechny plánované výsledky, které lze považovat za přínosné s ohledem na praktické využití pro cizince, kterým mají umožnit lepší pochopení kulturních hodnot, orientace a preferencí české společnosti a její národní identity.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2016

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  27. 3. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-MK0-DG-U/01:3

 • Datum dodání záznamu

  18. 5. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  20 973 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  20 894 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč