Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

 • Veřejná soutěž

  NAKI II 2 (SMK02018DG002)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  8/2018/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Heritage of lost landscapes: identification, reconstruction and presentation

 • Anotace anglicky

  The project deals with the theme of heritage of lost landscapes in the territory of Czechia. Its aim is to identify, document, reconstruct and present the heritage of landscapes that were lost during the period of dynamic societal changes since the end of the 18th century, with emphasis on: 1) utilization of historical sources and modem technologies for identification, documentation, reconstruction of cultural heritage and values of various types of landscapes; 2) on the example of lost landscapes present diversity of cultural landscape heritage and contribute to the establishment of conditions for its systematic protection, presentation and utilization in education and regional development. For the purposes of the project heritage means a process of active and intentional (re)presentation of the past, the aim of which is to express the identity of those, who (re)present. Heritage is thus being formed out of certain reasons and for certain purpose. This applies to landscape heritage as well. Neither landscape, nor its heritage are unalterable, both have multihistoric character and are subject of (re)construction, (trans)formation, (re)interpretation, (re)presentation, or aestheticization and commodification. Heritage of cultural landscape is_ a source of knowledge about history of society as well as nature. It is also an important part of the process of formation of territorial identities and self-consciousness of local communities. The main result of the project will consist of the web information system (portal) on lost landscapes including freely accessible Digital atlas, interactive and mobile software map applications for public. During the project two exhibitions, conference, workshops will be organized and specialized maps and other publications will be prepared. Landscapes represent certain values and people, who live in them, should have active interest in condition and management of their heritage.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50701 - Cultural and economic geography

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50803 - Information science (social aspects)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AB - Dějiny<br>AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu bylo identifikovat, dokumentovat, rekonstruovat a zpřístupnit dědictví krajin zaniklých v období dynamických proměn společnosti na území Česka od konce 18. století. Řešení projektu probíhalo víceméně bez problémů, bez zásadních změn. Harmonogram projektu byl dodržen, řešení probíhalo v rámci stanovených etap v pracovních skupinách (týmy A–D), podle odborného zaměření, které spolu vzájemně spolupracovaly na řešení vytčených cílů projektu dle daného harmonogramu. Cíle všech šesti etap projektu byly průběžně naplňovány stanovenými výstupy.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MK0-DG-U

 • Datum dodání záznamu

  6. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  21 878 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  21 878 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč