Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Architektura a česká politika v 19. – 21. století

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

 • Veřejná soutěž

  NAKI II 2 (SMK02018DG002)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  41/2018

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Architecture and Czech politics in the 19th to 21st century

 • Anotace anglicky

  The investigating team is going to research dynamic interactions between Czech politics and architecture, and --via exhibitions and printed publications-- will present to the general public the significance which architectural aesthetics took on in the 19th, 20th, and the beginning of the 21st century in the Czech lands. The project would mainly like to show: a/ how architecture contributed to the forming of national, cultural, or perhaps regional and local identity; b/ how it served as an expression of loyalties and the demonstration of state unity, or how it expressed oppositional stances; c/ how it represented the political differentiation of society, and how it contributed to it; how it served to keep or to eliminate social inequality.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60500 - Other Humanities and the Arts

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu bylo zkoumání dynamické interakce mezi českou architekturou a politikou a prostřednictvím výstav a publikací široké obci zájemců představí, jakého politického významu nabyla v 19., 20. a na počátku 21. století v Čechách architektonická estetika. Velmi kvalitně řešený projekt, bez závažných změn (ty byly většinou personálního charakteru). Všechny definované cíle-hypotézy byly realizovány v navrhovaných termínech a úspěšně publikovány předpokládanými výstupy (výstavy, katalogy, knihy, recenzované články včetně impaktovaných). Projekt počítal s velkým množstvím uplatněných výsledků a zcela bez výhrad je splnil.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MK0-DG-U

 • Datum dodání záznamu

  6. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  28 983 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  28 983 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč