Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Evidence krajinného dědictví cukrovarnictví v českých zemích a podpora všeobecné informovanosti veřejnosti o jeho přítomnosti v současné krajině

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program NAKI III - program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

 • Veřejná soutěž

  SMK02023DH001

 • Hlavní účastníci

  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  065/2023/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Inventory of the landscape heritage of the sugar industry in the Czech lands and support for general public awareness of its presence in the current landscape

 • Anotace anglicky

  The industrial revolution has brought many changes to, until that time, undisturbed natural and cultural landscape. Changes in the industrial period meant a significant interference in the landscape and its successive conversion and function changes. Sugar production and sugar industry respectively, connected with sugar beet growing, represent one of the most significant landscape interferences. The development of this branch in the Czech lands dated to the 1830s and was enabled by good climatic and soil conditions, as well as after the initiation of the branch in the previous era of the Napoleonic wars. Animpressive boom of this industry followed and lasted interrupted for almost 150 years. Up to 271 sugar mills operated in the time of maxima in the Czech lands, which were accompanied by both the relevant infrastructure and fields with a characteristic terrain location, dimensions, position in relation to the sugar factory and spatial structure. In the interwar period, the territory of the Czech Republic was a key exporter of sugar in the world, which, however, still bears traces of unknown to the public. However, contemporary post-industrial period brings gradual downturn of this branch, which is amplified by dilapidation of unused industrial grounds changed into brownfields. In the context of failing sugar industry in the Czech Republic we propose a project, which main goal is identification of rural landscapes changed by the sugar industry in the period of industrial revolution in the second half of the 19th century.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50701 - Cultural and economic geography

 • OECD FORD - vedlejší obor

  40101 - Agriculture

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10508 - Physical geography

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie<br>GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2027

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MK0-DH-R

 • Datum dodání záznamu

  2. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  11 688 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  11 688 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč