Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Struktura a využití českého Internetu v roce 2000

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Dlouhodobý výzkum a vědecké zhodnocení vývoje masmédií a audiovize v informační společnosti

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  NMS Market Research s.r.o.

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Czech internet 2000: Structure and usage.

 • Anotace anglicky

  Proposed project "Czech Internet 2000: Structure and Usage" is a sociological empirical study of Czech Internet environment. It approaches Internet from three points of view: evolution, history and specifies are explored by the method of individual in-depth interviews (with major content providers), the socio-demographic structure is investigated by the means of quantitative on-line research and structure of Czech Internet content is studied by the analysis of Internet and other media types. This is ansociological introductory study of the Czech Internet and provides a) situational report for the year 2000 and b) a basis for further studies in this area.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AO - Sociologie, demografie

 • CEP - vedlejší obor

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)<br>50801 - Journalism<br>50802 - Media and socio-cultural communication<br>60204 - General literature studies<br>60205 - Literary theory<br>60206 - Specific literatures

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešitelé naplnili požadované parametry projektu, provedli plánované výzkumy, předložili zprávu, vytvořili webovou stránku a umístili na ní materiály. Vytčené cíle byly v zásadě splněny, a to jak v rovině kvalitativního, tak kvantitativního výzkumu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2000

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2000

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2001/MK0/MK01DM/U/N/2:1

 • Datum dodání záznamu

Finance

 • Celkové uznané náklady

  873 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  460 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč