Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Analýza regulačních a samoregulačních mechanismů internetového prostředí ve vybraných zemích EU a v USA a možností aplikace těchto mechanismů v ČR.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Dlouhodobý výzkum a vědecké zhodnocení vývoje masmédií a audiovize v informační společnosti

 • Veřejná soutěž

  Zhodnocení vývoje masmédií 1 (SMK020015)

 • Hlavní účastníci

  NMS Market Research s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Analysis of regulatory and self-regulatory mechanism of internet environment in selected countries of E.U. and in the U.S. and possible application of these mechanisms in the Czech Republic.

 • Anotace anglicky

  The proposed project "Analysis of regulatory and self-regulatory mechanism of internet environment in selected countries of E.U. and in the U.S. and possible application of these mechanisms in the Czech Republic" is an analytical-comparative study of regulatory and self-regulatory mechanisms at international, national and domestic levels. The project makes use of qualitative sociological research methods, document analysis and semi-scructured in-depth interviews. The documents are the key material at the basis of which a complete picture of studied topic will be described with the stress on the analytical approach. Interviews are the main source of data that enable us to map opinion-spectrum of the social players in the Czech Republic, that are supposed to be engaged now or in the near future in the researched processes. The final report will make it possible for the decisive bodies of the state administration to orientate themselves.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AO - Sociologie, demografie

 • CEP - vedlejší obor

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)<br>50801 - Journalism<br>50802 - Media and socio-cultural communication<br>60204 - General literature studies<br>60205 - Literary theory<br>60206 - Specific literatures

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o první studii podobného rozsahu v této oblasti. Bude přínosem pro práci státní správy.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2001

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2002

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2003/MK0/MK03DM/U/N/2:2

 • Datum dodání záznamu

  20. 12. 2006

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 391 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  958 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  433 tis. Kč