Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Výzkumně vývojové centrum environmentálních biotechnologií EPS

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Program

  Potenciál (Operační program Podnikání a inovace)

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  PR - Podpora podniků

 • Číslo smlouvy

  4.2 PT03/064

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

 • Anotace anglicky

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • CEP - hlavní obor

  DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt ukončen v souladu s rozhodnutím.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  9. 8. 2010

 • Ukončení řešení

  10. 12. 2012

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP14-MPO-EA-U/12:1

 • Datum dodání záznamu

  6. 5. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  0 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  0 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  3 329 tis. Kč