Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Vybudování vývojového centra - Digitální platforma pro sdílení obrazu z optických přístrojů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Program

  Potenciál (Operační program Podnikání a inovace)

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  ZÁHOŘÍ TRADE s.r.o.

 • Druh soutěže

  PR - Podpora podniků

 • Číslo smlouvy

  4.2 PT03/1168

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

 • Anotace anglicky

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • CEP - hlavní obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20201 - Electrical and electronic engineering

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 9. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 8. 2015

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP14-MPO-EA-R/12:1

 • Datum dodání záznamu

  6. 5. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 970 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 985 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  3 985 tis. Kč