Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

  6/11

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The system of usage a support computer exprimentation for repair experimental competencies of pupils primary and secondary schools

 • Anotace anglicky

  The aims of project: - to create a system of work with persons interested in scientific-research activity both pupils from primary and secondary schools and teachers, - popularization and transmission an access to science for pupils, a reduction of disafection teoretical education from phenomenons in real word, - stimulation interest of pupils about problems of research and development with usage of Information and Communication Technology, - enhancement competencies of teachers and students of doctoraldegrese programmes for working with pupils, who are interested in research and development, and their transmission to pupils, - development key competencies of pupils with accent on their willingnes to use a komplex of knowledges and methods, - contribution for enhacement the quality of human resources in science and development in a long-time period. The aimes will be get through implementation of projects´activities, whereas at the same time will be veryfied a function of adjusted system. For achievement of aims will assist developement of a diagnostic for selection pupils to project, creation of content of specialized interest groups, re-insurance material equipment for working interest groups (sets for experiments with usage of PC), realization development workshops, conference and disemination of methods used in project between wide public in Czech republic, i.a.also creation a system of education objects.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AM - Pedagogika a školství

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]<br>50302 - Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V oblasti internacionalizace doktorských studií bylo napsáno a obhájeno celkem 8 disertačních prací. Na pracích se podíleli zahraniční školitelé a obhajob se účastnili zahr. oponenti. Obhájené práce byly umístěny na vytvořený portál projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 8. 2009

 • Ukončení řešení

  31. 7. 2012

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  9. 2. 2012

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP13-MSM-EE-U/04:4

 • Datum dodání záznamu

  5. 1. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  10 147 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  10 147 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč