Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Lidský potenciál pro informační společnost využívající prostorová data

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

  6/11

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Human potential development for spatially enabled society

 • Anotace anglicky

  The main project goal is the support of young scientists? education, knowledge and experience acquisition, and subsequent dissemination in the field of near real time cartographic visualization of sensors and sensor networks (pervasive cartography). Project activities will be held in a wider context of spatially enabled society as defined by INSPIRE and GMES initiatives. Aforementioned education and transfer of knowledge will be realised via three main key project activities: KA 1 ? Workshops ? each year there will be two workshops organised - one in English with international experts focused on the knowledge transfer into the Czech Republic attended by internal audience only, the other in Czech for wider (external) audience for knowledge disseminationwithin the Czech Republic. Three main thematic topics for annual workshops deal with cartographic aspects of geoinformation infrastructures, sensor networks development and applications, and cartographic visualization of sensor networks. KA 2 ? Development of electronic educational content ? e-portal covering particular key project activities status, theoretical lectures about pervasive cartography (e learning course), and links to the key international initiatives (INSPIRE, GMES, GSDI) and projects (7FP). KA 3 ? Young researchers? international mobility ? due to insufficient national knowledge at the aforementioned area of sensor networks and pervasive cartography, the international mobility will serve as a key to education of young researchers. Short term stays on renowned universities and research institutes will be realised prior to the international workshops each year in order to gain specific knowledge and set up bilateral cooperation. Successful international stays will be crucial for consequent development of workshops content.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AM - Pedagogika a školství

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]<br>50302 - Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Při realizaci projektu se povedlo dosáhnout všech původně plánovaných cílů zaměřených na zvyšování připravenosti mladých vědců a doktorandů v oblasti využití kartografické vizualizace dat z geoinformačních infrastruktur.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2009

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2012

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  6. 3. 2012

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP13-MSM-EE-U/04:4

 • Datum dodání záznamu

  5. 1. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 460 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 460 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč