Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

  45206/13

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Partnership for the R and D promotion in the area of agriculture, food industry and bioenergy

 • Anotace anglicky

  The main objective of the project is to support the popularization of research results in the field of agriculture, food and bio-energy, which will be achieved by implementing PR activities. Another objective is the training of staff and research students for better presentation of the results of research and development. The project presents a competent consortium partners, which are represented R & D institutions and their associations, universities and high schools and society Czech head.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • CEP - hlavní obor

  GM - Potravinářství

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  21101 - Food and beverages

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt byl realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Aktivity a účel projektu byl zcela naplněn. Veškeré výstupy byly vytvořeny a řádně doloženy poskytovateli. Projekt přispěl ke vzniku a rozvoji výzkumných a vývojových týmů s důrazem na ?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 5. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  19. 11. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-MSM-EE-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  2. 7. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  23 465 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  23 465 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč