Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Hydrodynamický design čerpadel

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Centrum hydraulického výzkumu spol. s r.o.

 • Druh soutěže

  OP - Operační program EU

 • Číslo smlouvy

  CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008408

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Hydrodynamic design of pumps

 • Anotace anglicky

  The goal of the project is establishing a long-term interdisciplinary cooperation in the area of hydrodynamic research and development. The partial goals are: 1. Expansion of the current research teams and facilities, to enable the option of a complex and multidisciplinary research of phenomena related to hydrodynamic machines operation. 2. An interdisciplinary approach to the hydrodynamic research, built on an active cooperation with excellent home and international experts and research companies. The application of the most recent knowledge in the field of numerical modelling and data analysis will allow for better understanding of the studied physical phenomena. 3. Joint "hot laboratory" for hydraulic experiments, a unique research facility.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20302 - Applied mechanics

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20704 - Energy and fuels

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  GB - Zemědělské stroje a stavby<br>JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie<br>JQ - Strojní zařízení a nástroje<br>JT - Pohon, motory a paliva

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 9. 2018

 • Ukončení řešení

  28. 2. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  6. 9. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-EF-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  63 192 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  63 192 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  3 501 tis. Kč