Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Vývoj speciálních mikro a nano struktur ve společnosti API Optix s.r.o.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Program

  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  IQS nano s.r.o.

 • Druh soutěže

  OP - Operační program EU

 • Číslo smlouvy

  MPO 29760/17/61600/1370

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The development of special microstructures and nanostructures at the company API Optix Ltd.

 • Anotace anglicky

  The development of special microstructures and nanostructures at the company API Optix Ltd.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • CEP - hlavní obor

  BH - Optika, masery a lasery

 • CEP - vedlejší obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)<br>20201 - Electrical and electronic engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu bylo vyvinout ucelenou průmyslovou technologii, která umožní vyrábět mastery se speciálními mikro a nano strukturami pro jejich návazné využití v průmyslové produkci rozmanitých materiálů s povrchovými mikro / nano reliéfy. Řešení probíhalo ve třech aplikačních oblastech: plochá optika, nové funkční povrchy, nové bezpečnostní prvky. Pro přípravu masterů byly vyvíjeny postupy pro tyto technologické celky: stereolitografické zařízení; nano-imprint litograf; zařízení pro mechanické rytí a zařízení pro přímy zápis laserovým svazkem.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  29. 9. 2015

 • Ukončení řešení

  8. 6. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  29. 11. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-MPO-EG-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  9. 6. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  26 518 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 838 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  18 269 tis. Kč