Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Vývoj pokročilých průmyslových senzorů a rozšíření portfolia IoT služeb

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Program

  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Solidus Tech s.r.o.

 • Druh soutěže

  OP - Operační program EU

 • Číslo smlouvy

  MPO 67872/17/61600/3507

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The Development of Industrial Sensors and the Extension of the provided IoT Services

 • Anotace anglicky

  The Development of Industrial Sensors and the Extension of the provided IoT Services

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • CEP - hlavní obor

  JB - Senzory, čidla, měření a regulace

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20201 - Electrical and electronic engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu bylo vyvinout senzorické systémy v oblasti IoT pro využití v uzavřených systémech zákazníků s preferencí řešení v rámci konkrétní interní infrastruktury bez nutnosti komunikace s cloudovými řešeními třetích stran. Projekt konkrétně zvolil k řešení monitoring, zabezpečenou komunikaci a automatickou notifikaci pro pět klíčových oblastí – odečet vody, parkovací čidla, monitoring dřevní hmoty, požární čidla a senzory funkčnosti čerpadel v čističkách odpadních vod. V rámci projektu se podařilo realizovat komunikační bránu, podporující zabezpečenou výměnu měřených dat jednotlivými zařízeními (senzory), tj. aplikacemi sloužícími pro detekci např. nelegální těžby dřeva, obsazenosti parkoviště, požáru a vzdáleného odečtu vody. Kladně lze hodnotit i vývoj a optimalizaci v prostředí Java, které umožnilo použití v rámci běžné dostupných webových prohlížečů.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  20. 3. 2017

 • Ukončení řešení

  2. 11. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  24. 4. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-MPO-EG-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  16 497 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 212 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  4 966 tis. Kč