Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Výzkum a vývoj technologie procesu získávání zinkových surovin materiálovým využitím odpadů a vývoj inovativních výrobků z recyklátů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Program

  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  COREZINC s.r.o.

 • Druh soutěže

  OP - Operační program EU

 • Číslo smlouvy

  MPO 56886/18/61200/3547

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Research and development of the process of zinc raw material recovery and the development of innovative recyclable products

 • Anotace anglicky

  Research and development of the process of zinc raw material recovery and the development of innovative recyclable products

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20701 - Environmental and geological engineering, geotechnics

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt splnil očakávané výstupy.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  22. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MPO-EG-U

 • Datum dodání záznamu

  17. 7. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  35 518 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  0 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  10 666 tis. Kč