Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Smart Akcelerátor+ I v Jihočeském kraji

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Operační program Jan Amos Komenský

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Jihočeský kraj

 • Druh soutěže

  OP - Operační program EU

 • Číslo smlouvy

  22_009/0002822-01

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Smart Akcelerátor+ I in the South Bohemia

 • Anotace anglicky

  The goal of the project is to strengthen the functional, coordinated management system of the regional RIS3 strategy and the connection to the national level; strengthening the local innovation ecosystem and enhancing smart specialization; strengthening the process of entrepreneurial discovery of new opportunities; strengthening the connection and cooperation of actors across the spheres of the so-called triple/quadruple helix on a regional, interregional and international scale; increasing the knowledge, application and innovation potential of various actors of the innovation system from the triple/quadruple helix. The project will also contribute to strengthening the competences of actors of the regional innovation ecosystem and to improving the scope and quality of mapping and analyzing the needs and potential of the local innovation environment and the use of these results for the needs of effective targeting of the regional RIS3 strategy and its implementation tools.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • OECD FORD - hlavní obor

  50902 - Social sciences, interdisciplinary

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2026

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-EH-R

 • Datum dodání záznamu

  24. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  57 171 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  11 407 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  8 576 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč