Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Průzkum fenotypové plasticity a pícninářského využití nových odrůd víceletých pícnin v agroekologických podmínkách podhorské oblasti.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program podnikatelského výzkumu

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta zemědělská a technologická

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Investigation of phenotype adaptability and utilization of new varieties of perennial fodder crops in agroecological conditions of hill and mountain region.

 • Anotace anglicky

  The aim of this project is to study the level of phenotype adaptability, to study phytocenological relationships, changes of yield a qualitative traits and on this basis to propose suitable componets into simple grass/clover mixtures cultivated in hill and mountain region of Šumava and in ecologicaly similar conditions. The aim is also to modify agricultural technology od perennial fodder crops and add new specific requirements, whose resulting from more extreme soil-and-climate conditions of hill and mountain region and higher ecological demands on agriculture activities in these regions. We are also interested in more detailed study of competitive relations of grass/clover mixtures, in study dealing with changes of fodder quality during ontogenesis of single species and varieties, and in utilization of molecular techniques (biochemical and molecular markers) for testing the purity and stabilty of varieties. Two field experiments will be set in Kaplice and Hladké Životice, in field condit

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  GC - Pěstování rostlin, osevní postupy

 • CEP - vedlejší obor

  GA - Zemědělská ekonomie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)<br>50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výsledky získané v oblasti pratotechniky, fytopatologie a metodologie šlechtění jsou na velmi dobré úrovni.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 1996

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2000

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2001/MZE/MZE1QA/U/N/3:2

 • Datum dodání záznamu

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 413 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 993 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč