Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
EP9006

Biologická využitelnost organických zdrojů minerálních látek u skotu.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program podnikatelského výzkumu

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Výzkumný ústav výživy zvířat, s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Biological availability of mineral organic sources in cattle

 • Anotace anglicky

  Mineral substances are completion in anorganic form - mineral salts to feed, in feeding rations today. Their biological availability is very low with compared a new sources of minerals in organic form. Anorganic minerals are exclude from body in abundance and loading environment. Research of application organic form sources Mg, Mn, Zn, Cu make very effectively supplementation organic minerals into feeding rations in form special mineral premixes and reduction of loading environment. The resultes enablemodify of requirements Mg, Mn, Zn, Cu for cattle.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  GH - Výživa hospodářských zvířat

 • CEP - vedlejší obor

  GG - Chov hospodářských zvířat

 • CEP - další vedlejší obor

  EI - Biotechnologie a bionika

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20801 - Environmental biotechnology<br>20802 - Bioremediation, diagnostic biotechnologies (DNA chips and biosensing devices) in environmental management<br>20803 - Environmental biotechnology related ethics<br>20901 - Industrial biotechnology<br>20902 - Bioprocessing technologies (industrial processes relying on biological agents to drive the process) biocatalysis, fermentation<br>20903 - Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials<br>30401 - Health-related biotechnology<br>30402 - Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction)<br>30403 - Technologies involving identifying the functioning of DNA, proteins and enzymes and how they influence the onset of disease and maintenance of well-being (gene-based diagnostics and therapeutic interventions [pharmacogenomics, gene-based therapeutics])<br>30404 - Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)<br>30405 - Medical biotechnology related ethics<br>40201 - Animal and dairy science; (Animal biotechnology to be 4.4)<br>40202 - Pets<br>40401 - Agricultural biotechnology and food biotechnology<br>40402 - GM technology (crops and livestock), livestock cloning, marker assisted selection, diagnostics (DNA chips and biosensing devices for the early/accurate detection of diseases) biomass feedstock production technologies, biopharming<br>40403 - Agricultural biotechnology related ethics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Průběh řešení byl v souladu s metodikou a výsledky řešení jsou prakticky využitelné

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 1999

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2002

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2003/MZE/MZE3QA/U/N/3:1

 • Datum dodání záznamu

  23. 10. 2003

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 830 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 449 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  381 tis. Kč