Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
FD-K2/26

Tepelné zušlechťování severočeského hnědého uhlí.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Program

  Projektová konsorcia

 • Veřejná soutěž

  Projektová konsorcia 2 (SMPO200200001)

 • Hlavní účastníci

  Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Thermal preparation of north bohemian brown coal.

 • Anotace anglicky

  The project is utilizing an inland primary raw stock for production of new ecological and ecologizing products. These products are acquired upon heat treatment of a specific primary row stock - Most brown coal. The target of the project is defining inletparameters of brown coal into the process, principles and parameters of the technology of production and treatment of accompanying products acquired upon production.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí

 • CEP - vedlejší obor

  JP - Průmyslové procesy a zpracování

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20501 - Materials engineering<br>20701 - Environmental and geological engineering, geotechnics<br>20702 - Petroleum engineering (fuel, oils)<br>20703 - Mining and mineral processing<br>20705 - Remote sensing<br>20706 - Marine engineering, sea vessels<br>20707 - Ocean engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  32 výzkumných zpráv dokumentuje možnosti výroby a odbytu produktů tepelného zušlechťování uhlí jako přidruženého provozu velkého energetického zdroje. Hodnotí hnědouhelné zásoby z hlediska optimální volby CCT nových energetických zdrojů ČR.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2002

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2003

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2004/MPO/MPO4FD/U/N/7:2

 • Datum dodání záznamu

  20. 1. 2005

Finance

 • Celkové uznané náklady

  12 123 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 877 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  8 247 tis. Kč