Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
FR-TI1/448

*Vývoj systému obecných modulů pro tvorbu aplikací podporujících pokročilé řízení podniku

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Program

  TIP

 • Veřejná soutěž

  TIP 1 (SMPO2009/01)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  FR-TI1/448

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  *Developement of systems of general models for setting applications supporting advanced engineering of the enterprise

 • Anotace anglicky

  *On current IT market, both existing and potential users of special enterprise software can either have such aplication for solving their particular needs made-on-measure, which is usually both financially intensive and time-consuming, or they can choosealready existing software solution, usually containing an incomplete solution of their needs and a quantity of irrelevant information. The goal of the plan is to create and offer another possibility of purposeful and efficient covering of current user needs. Such embodies in a development of an implementation system, which consists of ready programmmed general functionalities. By the help of this system, without an additional programming, we can create applications for particular customers according totheir specific requirements with substantialy lower costs, and in time determined by the implementation complexity. In most cases, the customer will be represented by a small or middle-sized enterprise of the economic brach.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • CEP - hlavní obor

  IN - Informatika

 • CEP - vedlejší obor

  JP - Průmyslové procesy a zpracování

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20501 - Materials engineering<br>20705 - Remote sensing<br>20706 - Marine engineering, sea vessels<br>20707 - Ocean engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výsledkem projektu je softwarová aplikace pro malý a střední podnik. Cíle bylo dosažeo vývojem obecně funkčních modulů majících schopnost vzájemného propojování s možností rozšiřovat vlastní funkcionalitu. Aplikace slouží k efektivnímu řízení výrob.proc.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2009

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  11. 4. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-MPO-FR-U/03:3

 • Datum dodání záznamu

  11. 9. 2012

Finance

 • Celkové uznané náklady

  11 478 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 027 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  6 451 tis. Kč