Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
FR-TI4/296

Ekologicky přijatelné způsoby plstění

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Program

  TIP

 • Veřejná soutěž

  TIP 4 (SMPO2012/01)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  FR-TI4/296

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Environmentally Acceptable Ways of Felting

 • Anotace anglicky

  The project focuses on the development of a new method for ensuring felting of animal fibres in a more economical and environmentally friendly way. This new method will replace the current method of classical chemical staining and will be usable in the industrial production conditions.Although the current method of chemical pickling is well proven, nowadays, it is not sustainable any more. The reasons are especially its high energy consumption and its negative environmental impact. Furthermore, it is necessary to replace this method also in order to be in accordance with the EU Directive REACH.The development of the new technology will be implemented via series of researches and the newest findings in the field of industrial technologies will be takeninto account. The R & D potential of the TONAK company and the Faculty of Textile Engineering of Technical University of Liberec will be fully included in the project implementation.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JJ - Ostatní materiály

 • CEP - vedlejší obor

  JP - Průmyslové procesy a zpracování

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20501 - Materials engineering<br>20502 - Paper and wood<br>20503 - Textiles; including synthetic dyes, colours, fibres (nanoscale materials to be 2.10; biomaterials to be 2.9)<br>20705 - Remote sensing<br>20706 - Marine engineering, sea vessels<br>20707 - Ocean engineering<br>21001 - Nano-materials (production and properties)<br>21002 - Nano-processes (applications on nano-scale); (biomaterials to be 2.9)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Vyvinutá technologie předúpravy pomocí ozonu a tepla či na bázi chlornanu splňuje ekologickou i ekonomickou úspornost. Nevýhodu je prodloužení doby zplstění, proto bude vyvinutá metoda zavedena do výroby až na základě hyg. a ekol. důvodů.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  19. 5. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-MPO-FR-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  3. 7. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 763 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 635 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 128 tis. Kč