Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
FW01010327

Pokročilé polymerní a kompozitní materiály pro aditivní výrobu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  TREND

 • Veřejná soutěž

  TREND 1 (STA02019FW010)

 • Hlavní účastníci

  SYNPO, akciová společnost

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  FW01010327 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Advanced polymer and composite materials for additive manufacturing

 • Anotace anglicky

  The proposed project addresses research and development of materials for additive manufacturing. The results of the project will lead to expansion of the production of these materials, improvement of the use of 3D printing technologies, the availability of raw materials, and the extension of the portfolio of specialized materials. The project will be solved in two ways: 1) Materials for fused deposition modeling (FDM) 2) Materials for vat photopolymerization (SLA) The final products will be: 1) FDM filaments and 2) SLA formulations and products Target users will be companies from the automotive, aerospace and electrotechnical industries. The developed materials fit into the concept of research activities of the proposers, aimed at expanding and modernizing their product portfolio.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10404 - Polymer science

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10401 - Organic chemistry

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CC - Organická chemie<br>CD - Makromolekulární chemie<br>JI - Kompositní materiály

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2020

 • Ukončení řešení

  29. 2. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-FW-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  18 133 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  12 504 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  5 629 tis. Kč