Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
FW09020011

Vývoj velkoformátového 3D tisku z recyklovaných plastů a jeho komerční aplikace v inovativním eko-designu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  TREND

 • Veřejná soutěž

  STA02023FW090

 • Hlavní účastníci

  Plastenco design s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  FW09020011 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development of large-format 3D printing from recycled plastics and its commercial application in innovative eco-design

 • Anotace anglicky

  The goal of the project is the development of a print head prototype for large-format 3D printing technology from recycled plastic. The print head will be adapted for 3D printing from regranulate polymer materials. The project will mainly focus on printing from recycled PET and PETG materilas, but it will also deal with other possible polymer materials. Such technology is not yet available on the market. It will include the optimization of the printing software for editing the data of the designed model so that the object can be realized using a robotic arm. For the complexity of the solution, a web platform will be developed in which designers will be able to insert their 3D models to be printed from recycled material a so-called eco-catalog presenting products to customers.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20204 - Robotics and automatic control

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20103 - Architecture engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20501 - Materials engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví<br>JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace<br>JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2023

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2026

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-FW-R

 • Datum dodání záznamu

  12. 9. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  18 121 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  13 730 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  4 389 tis. Kč