Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Vyšetřování mikrostruktury materiálu metodami ultrazvukové spektroskopie

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 9 (SGA02006GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  101/06/0768

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Material microstructure investigation by ultrasound spectroscopic methods

 • Anotace anglicky

  Smart materials as phase transforming shape memory alloys (SMA) may possibly substitute more traditional active feed-back control components of modern engineering structures. To achieve that, better knowledge of their functional behaviors (superelasticity, memory effects, vibration damping) is needed. This project focuses development, adaptation and first ever employment of advanced ultrasound spectroscopy techniques for nondestructive characterization of functional behaviors of SMAs. Theultrasound spectroscopic techniques are based on the evaluation of resonance frequencies of excited material samples (Resonant Ultrasonic Spectroscopy) or on the analysis of frequency dependences of the ultrasonic velocities and attenuation measured by pulse-echo techniques. They will be used for the measurement of the: i) yet unknown elastic constants of phases in SMAs, ii) stress and temperature dependence of the elastic properties of phases in SMAs and iii) elastic properties, internal friction and

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BI - Akustika a kmity

 • CEP - vedlejší obor

  JG - Hutnictví, kovové materiály

 • CEP - další vedlejší obor

  BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)<br>10307 - Acoustics<br>20501 - Materials engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Byla vytvořena originální koncepce metody modální resonanční ultrazvukové spektroskopie (MRUS) pro vyšetřování mechanických vlastností materiálu s využitím neinvazivního buzení a detekce kmitání pomocí akusto-optických metod.Byly vypracovány postupy pro

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2006

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2008

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 4. 2008

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP09-GA0-GA-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  22. 10. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 448 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 448 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč