Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 6 (SGA02004GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Passenger transport development on principles of sustainable mobility and accessibility

 • Anotace anglicky

  The purpose of this project is to ensure progressive modernization of current elements and building-up of new elements in passenger transport systems in context to expected social and economic changes in the Czech Republic. Deep social changes, individualization of life and working style, extension of new communication possibilities and ecology are a presumption mat people mobility in the next period will not be according to the same model as in the past. Prognosis insecurities last also at typical influence indicators to mobility: real household incomes, rate of unemployment, infrastructure development and future supply of transport services. The expected trends of development will be set down on the basis of mobility prognosis and its structure changes. The sustainable mobility will be evaluated not only from the economic point of view, but also from ecological and social aspects. A special emphasis will be lay on free and safe movement of persons with limited ability of motion and

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20104 - Transport engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Souhrn výsledků řešení projektu a naplnění cílů projektu Věcný obsah řešení projektu vycházel ze schválené strategie udržitelného rozvoje České republiky a ze specifických cílů pro sektor dopravy. Prvním okruhem výsledků je problematika trvale udržitelné

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2004

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2006

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP07-GA0-GA-U/03:2

 • Datum dodání záznamu

  16. 10. 2007

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 393 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 393 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč