Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Vliv urbanistické struktury na dopravní náročnost území a vztah územního plánování k řešení trvale udržitelné dopravy

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 6 (SGA02004GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Impact of urban structures on territorial transport demand and the relation of territorial planning to solving permanently sustainable traffic

 • Anotace anglicky

  Impact of Urban Structures on Territorial Transport Demand and the Relation of Territorial Planning to Solving Permanently Sustainable Traffic. In terms of permanently sustainable development of society and the growing freedom of decision, it is becomingincreasingly important to organize territory sufficiently in advance, to ensure that it is capable of adequately coping with the necessary mobility of persons and transportation demands of the economy. In order to manage, it is essential to exploit investment and organizational Instruments at a very early phase of territorial organization; this means during territorial planning and procedures, when it is necessary to make qualified estimates of the consequences of urban concepts and Structures on satisfaction of the required mobility. This issue is a very complicated logistics problem, a sort of blending of cargo transportation logistics, city logistics and personal transport logistics into one global system. The goal of the proposed project is

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - vedlejší obor

  JN - Stavebnictví

 • CEP - další vedlejší obor

  JM - Inženýrské stavitelství

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20101 - Civil engineering<br>20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering<br>20104 - Transport engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Odborné veřejnosti je znám vztah mezi dopravou a přepravními potřebami. Mechanizmy vzniku přepravních potřeb však nebyly dosud popsány. Tento projekt si vzal za úkol právě popis vzniku přepravních potřeb a odvození základních vztahů, jimiž se tento vznik

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2004

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2006

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP07-GA0-GA-U/03:2

 • Datum dodání záznamu

  16. 10. 2007

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 682 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 430 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  380 tis. Kč