Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Outsourcing dopravně-logistických procesů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 8 (SGA02005GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  103/05/2067

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Transportation-logistical processes outsourcing

 • Anotace anglicky

  The goal of the project is to propose a suitable methodology (set of rules) of special sciential disciplines for obtaining comprehensive findings for the pursuance of outsourcing of selected processes, corresponding the level of social demand. focused ontransportation-logistical processes. The results of the research will provide quite new base of outsourcing knowledges to the economic sphere, as the parts of transportation-logistical processes, including an efficient methodology of enhancing the levelof effectiveness and quality of management of the criteria selected transportation-logistical processes. In its final stage, the outsourcing should provide principal expressive effects of quality and effectiveness enhancement of selected transportation-logistical processes. In anticipated situations, the created models will enable transferring the care of transportation-logistical processes to external providers. Outsourcing is rated as economically very advantageous trend. It has been a

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20104 - Transport engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Za hlavní cíl projektu si řešitelský tým stanovil výzkumné řešení a navržení vhodné metodologie a rozhodovacích kritérií pro provádění outsourcingu dopravně - logistických procesů. Ke splnění tohoto cíle řešitelský tým zpracoval:§ vymezení základní filoz

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2005

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2007

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  2. 5. 2007

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP08-GA0-GA-U/04:3

 • Datum dodání záznamu

  16. 12. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 373 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 373 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč