Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Holocenní dynamika ekosystémů Hornomoravského úvalu jako klíč k poznání procesů, které ovlivnily tvorbu současné krajinné mozaiky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 17 (SGA0201300005)

 • Hlavní účastníci

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  13-11193S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Holocene environmental dynamics in the Hornomoravský úval region: Key processes inducing the formation of recent landscape mosaic.

 • Anotace anglicky

  Hornomoravský Úval is one of the key lowlands in Central Europe. This biogeographical corridor enabled spread of species from the southern refugias to the Czech Republic and further to Poland as well as early coming of neolithization process. Its Holocene vegetation development has a similar history to many European lowlands - the long term human impact and the mutual interference between natural and human induced processes. The project aims to describe the crucial shifts leading to the formation of a recent landscape mosaic by the means of multi-proxy investigation. Our yet unpublished datasets will create the solid basis of the project. Moreover, information on regional scale will be achieved by REVEALS calibration of pollen analysis. Combination of in situ methods (macrofossils, charcoals, xylotomy) will be cross referenced with LOVE calibration of pollen record. Past shifts in aquatic environment will be inferred using diatom based transfer functions. Already processed and planned archaeological research will be involved in the interpretation via creation of settlement models.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  EH - Ekologie – společenstva

 • CEP - vedlejší obor

  GK - Lesnictví

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10618 - Ecology<br>10619 - Biodiversity conservation<br>40102 - Forestry

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešitelský tým dosáhl významných výsledků, které publikoval v kvalitních mezinárodních časopisech a prezentoval na řadě konferencí. Několik článků, které jsou navíc vícenásobně dedikovány, nebylo uznáno pro jejich marginální souvislost s tématem projektu. I tak je projekt možné považovat za úspěšně řešený.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2013

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2016

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 4. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP17-GA0-GA-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 850 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 850 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč