Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Přírodní prostředí, zdravotní stav a mobilita - multidisciplinární přístup ke studiu pohřebiště z doby stěhování národů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 17 (SGA0201300005)

 • Hlavní účastníci

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká fakulta<br>Labrys, o.p.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  13-18955S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Environment, health and mobility - multidisciplinary approach to a Migration Period burial ground

 • Anotace anglicky

  The aim of the proposed project is to perform a detailed research of environmental context of the largest Migration Period burial ground in Bohemia from Prague-Zličín, dated to the 5th century A.D. The macro-remains separation of flotated material from grave fillings and secondary pits will prepare samples for further charcoal, trichological and mollusc animal analyses performed in cooperation with specialists. Such environmental analyses should verify the archaeological evidence of interregional contacts of the local population in Bohemia with other regions in Europe by determination of local and non-local plant or parasite species. The health status of the researched population will be determined by anthropological and palaeopathological analysis of the preserved human skeletal remains. The results of this project will be published in the peer-reviewed journals and in a final monographic publication including comparison of actual state of analogical burial grounds in Bohemia and Bavaria.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oproti schválenému návrhu projektu chybí průběžné publikační výstupy v požadované kvalitě a struktuře. Postup a metodika byly významně změněny. Nejsou deklarované ani jako v tisku. V hospodaření projektu jsou nejasnosti, čerpání prostředků bylo v rozporu. Hodnotící panel o oborová komise rozhodly o ukončení projektu

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2013

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2015

 • Poslední stav řešení

  S - Zastavený (předčasně ukončený) víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  18. 4. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  30. 9. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 691 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 691 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč