Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Archeologie, archeometrie a informatika: pravěké a středověké sklo v České republice

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 18 (SGA0201400001)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  14-25396S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Archaeology, archaeometry and informatics: prehistoric and medieval glass in the Czech Republic

 • Anotace anglicky

  The project aims at studying the history of glass production through the integration of archaeological and archaeometrical data. The main task is to define archaeological and chemical types and variants of glass from archaeological finds in the Czech Republic and other parts of Central Europe, from prehistory to the Middle Ages. Chemical characteristics, together with archaeological data, will serve as a guide for classifying archaeological glass into the individual periods of glassmaking and historical development in general. Accessible on-line, the already existing VITREA database of chemically analysed glass samples is a significant part of the project and will not be only supplemented by new data, but also linked to other information sources such as the Czech Archaeological Database, the Czech Archaeological Map and the Archaeological Bibliography of the Czech Republic. The database will serve as the material foundation of the project and a component of modern information systems available for international research projects.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Všechny plánované cíle projektu byly naplněny a předložené výsledky jsou vynikající. Hlavním přínosem je začlenění chemických analýz skla do výzkumu nejen v analytické, ale i interpretační rovině. Hlavním výsledkem projektu jsou dvě odborné monografie, jedna z nich v angličtině. Při čerpání finančních prostředků byla dodržena grantová pravidla.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2016

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  5. 4. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP17-GA0-GA-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 045 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 045 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč