Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Slovní zásoba slovníků Daniela Adama z Veleslavína

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 19 (SGA0201500001)

 • Hlavní účastníci

  Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  15-01298S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Vocabulary of the Dictionaries of Daniel Adam of Veleslavín

 • Anotace anglicky

  The present project is devoted to the linguistic analysis of the Czech language section of the vocabulary of the dictionaries Dictionarium linguae latinae (1579), Nomenclator tribus linguis (1586), Nomenclator quadrilinguis (1598) and Silva quadrilinguis (1598), the author of which is the distinguished Czech humanist Daniel Adam of Veleslavín. The findings will be published in the form of articles in scholarly journals. The project will also involve the preparation of an electronic edition of Veleslavín’s dictionary Nomenclator tribus linguis. Czech will be presented in the edition in a transliterated and transcribed form, the Latin and German language sections of the entries will be transcribed in accordance with the usual principles for the period being researched and for the given languages. A part of the electronic edition will also be the digital photocopies of the old print. The edition will be published through the web application Vokabulář webový (http://vokabular.ujc.cas.cz), founded and operated by the Institute of the Czech Language.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AI - Jazykověda

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  60201 - General language studies<br>60202 - Specific languages<br>60203 - Linguistics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt měl dva hlavní cíle (elektronickou edici Veleslavínova slovníku Nomenclator tribus linguis a publikace celkem 11 studií k analýze slovní zásoby), pouze prvního z nich bylo (velmi uspokojivě) dosaženo, větší část studií zatím tiskem nevyšla. Poskytnuté informace jsou relevantní.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2015

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  17. 3. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-GA0-GA-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  4. 5. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 922 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 525 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  397 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč