Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Děti, mládež a socialismus v českých zemích (1948-1970)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 19 (SGA0201500001)

 • Hlavní účastníci

  Slezská univerzita v Opavě / Filozoficko-přírodovědecká fakulta<br>Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  15-03538S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Children, Youth and Socialism in Czech Lands (1948-1970)

 • Anotace anglicky

  The subject matter of this research deals with children at the age of compulsory school attendance (6 to 15 years) and teenagers (under 18) in the Czech lands. The time range of 1948-1970 represents a time of fundamental changes in the structure of children’s organisations in Czechoslovakia and changes in educational policy. Unlike for university students, Czech historiography completely lacks any comprehensive research of the younger generation; this project seeks to examine children and youth mainly in the following framework: the young generation between the family and the State, extracurricular education and leisure time, media environment, social care and protection of children and youth, and use of the motif of youth and childhood by the regime. The research is anchored in the concept of cultural and social history; archive and printed sources, historical audio-visual sources and methods of oral history will be used. The main result will be a monograph, drafted by a collective of authors according to individual specialisations.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AB - Dějiny

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Odborný přínos projektu je zřejmý. Hlavní výsledky projektu - celkem 7 článků (1 Jsc, 6 Jost), 2 kapitoly v knize a 1 monografie – byly publikovány. Projekt lze považovat za splněný.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2015

 • Ukončení řešení

  25. 4. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  5. 4. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  2. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 509 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 509 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč