Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Projekce populace České republiky podle úrovně vzdělání a rodinného stavu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 19 (SGA0201500001)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  15-13283S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Projection of the Czech Republic Population According to Educational Level and Marital Status

 • Anotace anglicky

  Although it is increasingly recognized that socioeconomic status is a strong differentiating demographic factor, recent analyses in the countries of former socialist bloc are rare. The data are not as available and as reliable as a simple breakdown by age and gender, and there is not enough agreement on how to measure the disparities. In societies with rapid changes, which is the case of the Czech Republic after 1990, assessing the depth of inequalities is crucial to understand recent and future demographic trends. The proposed project includes statistical analysis of fertility, mortality and international migration in relation to educational level and marital status. The project will estimate future changes in socioeconomic population structure and combine them with predicted status-specific fertility and mortality rates. Finally, population projections until 2061 will be calculated using multi-state cohort-component method with migration with respect to future socioeconomic disparities and structures, additionally in three variants and for various scenarios.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AO - Sociologie, demografie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt splnil své věcné i publikační záměry, přinesl nové datové zdroje, metodologii a poznatky v oblasti vícestavových projekcí. Výsledky přispějí k poznání v oblasti národních výzkumných priorit (demografické a sociální proměny) a je možné na ně navazovat dalšími analýzami.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2015

 • Ukončení řešení

  29. 11. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  17. 3. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  2. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 988 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 988 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč