Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Problematika funerálních areálů a disperzních pohřebišť na sídlištích v raném středověku: komplexní studie hrobů z jižního předhradí Břeclavi-Pohanska

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 20 (SGA0201600001)

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Filozofická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  16-05791S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Burial grounds and graves dispersed within the Early Medieval settlements: a comprehensive study of graves in southern suburb at Břeclav-Pohansko

 • Anotace anglicky

  Researching the Early Medieval history of the region of former Great Moravia is crucial for understanding the historical and current development of the region. History is made by people, so a complex study combining the results of both the archaeological and anthropological research is vital, as it represents a combination of material and ideological culture as well as the population that created it. The southern suburb of the Břeclav-Pohansko stronghold is an ideal place for such a research. The suburb was interpreted as both the residence and the agricultural base of the military. The current research is focused on a complex evaluation of graves and buried individuals. The graves were arranged in separate burial grounds across the whole explored area of the suburb, varying in size and situated within the settlement units or their peripheries. The aim of this project is to reveal the reasons for and define the principles of burying within the settlements in the Early Medieval period, considering the results from the burial grounds located within the southern suburb of Pohansko.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt naplnil všechny plánované výstupy. Zejména obsáhlou kolektivní monografii lze považovat za kvalitní a pro obor nesporně přínosnou. Hodnoticí panel je toho názoru, že i původně neuznanou studii K. Boberové lze pokládat za související s tématem a uznat ji jako plnohodnotný výstup. Panel proto doporučuje překlasifikovat projekt na „splněno“.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  5. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  17. 3. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-GA0-GA-U/06:1

 • Datum dodání záznamu

  7. 9. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 074 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 074 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč