Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Vztah českého a unijního soutěžního práva

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 20 (SGA0201600001)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Palackého v Olomouci / Právnická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  16-14146S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Relationship between Czech and EU Competition Law

 • Anotace anglicky

  The project “Relationship between Czech and EU Competition Law” is aimed at evaluation of, on the one hand, the actual level of harmonization of Czech and EU competition law, and, on the other, the experience with parallel application of national and EU competition law to the same conduct by one or more competent authorities. The project shall focus on selected fields of competition law, in particular its general concepts and principles, prohibited agreements, abuse of dominance and public enforcement. It will assess the corresponding legislation, enforcement activities of the Czech Competition Authority and jurisprudence vis-à-vis latest developments on the EU level. At the same time, it shall analyse the conditions for parallel application of national and EU competition law, as well as its legal consequences, based on the experience of both the Czech Republic and other selected countries.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AG - Právní vědy

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50501 - Law<br>50502 - Criminology, penology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Deklarované cíle projektu byly dosaženy z pohledu tematického, i pokud jde o plánované výstupy ( 5 odborných článků, workshop a 1 monografie). Projekt přinesl nové poznatky. Je přínosný pro právní vědu v oblasti soutěžního práva. Přináší nové pohledy pro oblast aplikace a výsledky jsou využitelné ve výukovém procesu. Čerpání finančních prostředků je bez výhrad.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  25. 4. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  17. 3. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-GA0-GA-U/06:1

 • Datum dodání záznamu

  7. 9. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  338 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  338 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč