Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Fuzzy parciální logika

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 20 (SGA0201600001)

 • Hlavní účastníci

  Ostravská univerzita / Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  16-19170S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Fuzzy Partial Logic

 • Anotace anglicky

  Formal fuzzy logic constitutes a theoretical foundation for reasoning with degrees of truth, which finds applications in a broad range of disciplines, from decision and control to data processing to knowledge representation. Many semantical situations are further complicated by undefined truth of propositions, studied by partial logic. Known formal systems of fuzzy logic, however, do not admit combining degrees of truth with undefinedness. The aim of the project is to develop formal systems of fuzzy partial logic capable of handling both gradual truth and undefinedness, and to investigate the metamathematical properties of these new logics. The apparatus of fuzzy partial logic will then be applied in several areas that involve gradual truth as well as possible undefinedness: in particular, the logical analysis of natural language (incl. the theory of generalized quantifiers, definite descriptions, etc.), fuzzy set theory, systems of fuzzy control, logic programming, and data processing.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  IN - Informatika

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešitelský tým dosáhl výsledků v oblasti fuzzy logiky v souladu s návrhem projektu a proto lze projekt s ohledem na naplnění cílů jeho návrhu považovat za splněný.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  22. 7. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 4. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 4. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 076 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 435 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  1 641 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč