Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Polymerní monolitické stacionární fáze s kontrolovanou selektivitou

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 21 (SGA0201700001)

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  17-11252S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Tailoring selectivity of polymer-based monolithic stationary phases

 • Anotace anglicky

  In this project, preparation and characterization of the monolithic capillary column with enhanced selectivity for dopamine and its metabolites is proposed. UV-initiated grafting will be used to control crosslink density of polymer surface. Further, development of multiretentive monolithic capillary column is proposed. In this case, monolithic surface will be subsequently modified with several functional groups that will control retention of small polar molecules. Chromatographic characterization and designs of experiments will be utilized to describe retention mechanisms on multiretentive monolithic capillary column. Prepared columns will be used in the chromatographic screening of dopamine metabolism-related diseases, such as depression, schizophrenia, or Parkinson disease.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CB - Analytická chemie, separace

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10406 - Analytical chemistry

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  1) Odborný přínos je vysoký, byly vyvinuty nové postupy pro přípravu polymerních monolitických stacionárních fází. 2) Charakterizace výsledků je adekvátní. 3) Výsledky jsou významné i pro jiné obory (biochemii), studenti se podíleli na řešení projektu. 4) Publikační výstupy jsou hodnotné: 4 články v impaktovaných časopisech a příspěvky na mezinárodních symposiích. 5) Nedostatky se nevyskytly.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2017

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  3. 4. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-GA0-GA-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  23. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 425 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 907 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  518 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč